Today: 30 Nov 2022      Go to Lamptan Official Web!   
Product Information
รางอิเลคโทรนิค T5 มีขนาด 14W 21W 28W มีทั้งแสงขาว เหลือง และเหลืองเข้ม

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: รางอิเลคโทรนิค T5
ยี่ห้อ: Lamptan
รหัสสินค้า: SET-T5-8W
รุ่น: T5-8W
ช่วงราคาขาย:
140.00 บาท

ตัวเลือกที่มี:
เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

รางอิเลคโทรนิค T5 - 8W ยาว 403 mm.

รางอิเลคโทรนิค T5 - 14W ยาว 665 mm.


รางอิเลคโทรนิค T5 - 21W ยาว 965 mm.

รางอิเลคโทรนิค T5 - 28W ยาว 1267 mm.

รูปสินค้าเพิ่มเติม

No More Picture.

สินค้าใกล้เคียง

เซ็ทโทนิค T8 LAMT002 เซ็ทโทนิค T8
Lamptan 18W
170.00 ฿
บัลลาสอิเลคทรอนิค ELT18W บัลลาสอิเลคทรอนิค
Lamptan T8/18W
145.00 ฿