Today: 26 Sep 2023   
Product Information
โคมกล่องเหล็ก พร้อมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ และหลอดของฟิลิปส์

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: รางนีออนอิเล็กทรอนิกส์ T8
ยี่ห้อ: NVC
รหัสสินค้า: NDLE480/18W
รุ่น: #1x18W
ช่วงราคาขาย:
190.00 บาท

เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

โคมนีออนกล่องเหล็ก บัลลาสอิเล็คทรอนิค NVC + หลอดของฟิลิปส์ ครบชุด พร้อมใช้งาน

ขนาดกะทัดรัด มีแต่ขนาด 18W ยาวประมาณ 60 cm.

รูปสินค้าเพิ่มเติม

No More Picture.