Today: 03 Dec 2022      Go to Lamptan Official Web!   
Product Information
ตัวดึงสายไฟ ไนล่อนเหลือง มีแบบกล่องเก็บ และเปลือย

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: ฟิตเทปไนล่อนเหลือง
ยี่ห้อ: Y-Pull
รหัสสินค้า: Y-15BX
รุ่น: 15M. มีกล่องเก็บ
ช่วงราคาขาย:
300.00 - 720.00 บาท

เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

Fish Tape

ตัวนำดึงสายไฟไนล่อนเหลือง บรรจุอยู่ในกล่องม้วน สามารถดึงออกมาใช้และม้วนเก็บเข้ากล่องได้ง่ายดาย

โค้งงอได้ดีเยี่ยม อีกทั้งเหนียวไม่แตกหักพกพาสะดวก ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า และไม่เป็นสนิม

จึงใช้งานได้ทั้งภายในอาคารและกลางแจ้งโดยเฉพาะชายทะเลทุกม้วนจะมีหัวตัวนำทั้ง 2 ด้าน

ซึ่งง่ายต่อการดึงสาย ทำให้ไม่เปลือกแรง และประหยัดเวลา

 

ฟิตเทปไนล่อนเหลือง มีทั้งแบบกล่องเก็บ และแบบเปลือย


รูปสินค้าเพิ่มเติม

No More Picture.

สินค้าใกล้เคียง

ลวดร้อยสายไฟ(ฟิตเทป) FT-50 ลวดร้อยสายไฟ(ฟิตเทป)
Y-Pull #50 ฟุต
300.00 ฿
ฟิตเทปไนล่อน BY-15 ฟิตเทปไนล่อน
Y-Pull #15 เมตร
1200.00 ฿