Today: 07 Jun 2023      Go to Lamptan Official Web!   
Product Information
ข้อต่อตรง ท่อพีวีซีสีเหลือง

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: ข้อต่อตรง ท่อเหลือง
ยี่ห้อ: SCG
รหัสสินค้า: CPY001
รุ่น: #3/8
ช่วงราคาขาย:
3.50 - 22.00 บาท

เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

รูปสินค้าเพิ่มเติม

No More Picture.

สินค้าใกล้เคียง

สามทางเหลือง CYT002 สามทางเหลือง
SCG #1/2
8.00 ฿
ท่อพีวีซีเหลืองร้อยสายไฟ PVY001 ท่อพีวีซีเหลืองร้อยสายไฟ
SCG 3/8
Call..!
ข้อโค้ง 90 ท่อเหลือง CYY001 ข้อโค้ง 90 ท่อเหลือง
SCG #3/8
5.00 ฿
แคล้มก้ามปูท่อเหลือง CCY001 แคล้มก้ามปูท่อเหลือง
SCG #3/8
3.00 ฿
คอนเนคเตอร์ ท่อเหลือง COY001 คอนเนคเตอร์ ท่อเหลือง
SCG #3/8
4.50 ฿