Today: 25 Sep 2023   
Product Information
รางโทรศัพท์ มีกาว

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: รางโทรศัพท์ มีกาว
ยี่ห้อ: PROF
รหัสสินค้า: TETP001
รุ่น: TP-1 ยาว 1 เมตร
ช่วงราคาขาย:
CALL


รายละเอียดสินค้า

No. ขนาด mm. (สูง x กว้าง) สี จำนวน/ลัง

ราคาตั้ง
ยาว 1 ม.

ราคาตั้ง/เส้น
ยาว 2 ม.
#1  6 x 13  ขาว  100  20.50  41 
#2  8 x 15  ขาว 100  30 60
#3  10 x 20  ขาว 100  33 66
#4  12.4 x 24.8  ขาว 50  48 96
#5  16.5 x 24  ขาว 50  53 106
#6  18 x 29  ขาว 50  66 132

รูปสินค้าเพิ่มเติม

No More Picture.

สินค้าใกล้เคียง

รางวายดักส์ สีเทา WDU3030 รางวายดักส์ สีเทา
PROF #30x30 mm.
Call..!
รางมินิเท้งกิ้ง MINI1225 รางมินิเท้งกิ้ง
PROF #12x25 mm.
Call..!
รางวายเวย์พลาสติก WWT2020 รางวายเวย์พลาสติก
PROF #20x20 mm.
Call..!
รางหลังเต่า RF1252 รางหลังเต่า
PROF #RF1252
Call..!