Today: 27 Feb 2024   
Product Information
NF63 CW 10-63A 2P และ 3P

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ
ยี่ห้อ: Mitsubishi
รหัสสินค้า: NF63CV2P
รุ่น: NF63 CV 2P
ช่วงราคาขาย:
720.00 - 1,000.00 บาท

ตัวเลือกที่มี:
เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

NF63 CW 10-63A
2P 7.5ka
3P 5ka

NF63 HW 10-63A
2P 25ka
3P 10ka

รูปสินค้าเพิ่มเติม

เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ
เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ

สินค้าใกล้เคียง

เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ NF30CS2P เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ
Mitsubishi NF30 CS 2P
440.00 ฿
เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ NF125CV2P เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ
Mitsubishi NF125 CV 2P
1220.00 ฿