Today: 30 Nov 2022      Go to Lamptan Official Web!   
Product Information
ราง Tracklight สำหรับติดโคม

รูปภาพ

* ภาพประกอบ อาจไม่ตรงกับของจริง

ชื่อสินค้า: รางแทร็คไลท์
ยี่ห้อ: ทั่วไป
รหัสสินค้า: TRACK001
รุ่น: # 1 M
ช่วงราคาขาย:
160.00 - 300.00 บาท

ตัวเลือกที่มี:
เลือกรุ่น /ขนาด:
จำนวน:


รายละเอียดสินค้า

มีหัว-ท้ายปิดครบชุด ใช้งานได้เลย

เหมาะสมสำหรับใช้กับโคมติดรางฮาโลเจน

  • โคมติดราง MR16
  • โคมติดรางที่ใช้หลอด PAR30, 38 ทั่วไป
  • มีใ้ห้เลือก2 สี คือ สีขาว สีดำ

รูปสินค้าเพิ่มเติม

No More Picture.